Ecosmart Tulip

ecosmart tulip 01 design

In het design van de Tulip afvalbak komen efficiënt afval scheiden en mooie vormgeving bij elkaar. De logische stroomlijning van de functies resulteerde in een amorfe vorm die aan een bloem doet denken. Bovendien is de Tulip te customizen passend bij de omgeving.

The Tulip recycling bin unites efficient waste separation and elegant design. Logically streamlining the functionality resulted in an amorphous form that is reminiscent of a flower. The Tulip bin is also customisable to fit in with its surroundings.
ecosmart tulip 02 design
ecosmart tulip 03 design

Ecosmart Smartbin

ecosmart smartbin basten leijh design

De Smartbin is een redesign van een bak voor afvalscheiding ontwikkelt in samenwerking met Ecosmart. Het design van de Smartbin is het resultaat van een grondige analyse van soorten afval. Als eerste product op het gebied van afvalscheiding kreeg de Smartbin het Cradle-2-Cradle certificaat.

Redesign of a recycling bin in collaboration with Ecosmart. A thorough analysis of the different types of waste has resulted in the Smartbin design. As the first product in the field of waste, the Smartbin received the Cradle-2-Cradle certificate.

design